تست ریاضی جالب

این سوال رو فقط ذهنی حل کنید...از قلم و ماشین حساب و کاغذ استفاده نکنید...

عدد 1000 را در نظر بگیرید.عدد 40 را به ان اضافه کنید.حاصل را با عدد 1000 جمع کنید و جواب را به اضافه ی 30 کنید.دو باره با عدد 1000 جمع کنید.حالا عدد 20 را با حاصل جمع کنید و عدد به دست امده را با 1000 جمع کنید و نهایتا عدد 10 را به آن اضافه کنید.حاصل چه عددی است؟

جواب :

.

.

.

.

.

.

.

به عدد 5000 رسیدید؟! عدد درست 4100 است. اگه باور ندارید با ماشین حساب دوباره حساب کنید.!!

/ 0 نظر / 20 بازدید