به یاد هم

به نام خدا

تا که بودیم، نبودیم کسی / کشت ما را غم بی هم نفسی

تا که خفتیم همه بیدار شدند / تا که مردیم همه یار شدند

قدر ان شیشه بدانیم که هست / نه در ان موقع که افتاد و شکست 

/ 2 نظر / 3 بازدید
آزاده

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند. یلدا مبارک