احترام

به نام خدا

همیشه صحبت از احترام گذاشتن کوچکتر ها به بزرگترهاست..

اما بزرگترهای مهربون  فکر نمی کنید بچه ها تا احترام  نبینند ،احترام گذاشتن را یاد نمی گیرند؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید