گذر ثانیه ها

به نام خدا

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان می خندیم، چه آسان لحظه را به کام هم تلخ می کنیم و چه ارزان به اخمی می فروشیم لذت با هم بودن را، چه زود دیر می شود و نمی دانیم که فردا می آید وشاید ما نباشیم..

/ 0 نظر / 43 بازدید