این نیز بگذرد...

به نام خدا

از شیخ بهایی پرسیدند:سخت می گذرد، چه باید کرد؟

گفت: خودت که می گویی سخت میگذرد، سخن که نمی ماند. پس خدا رو شکر که می گذرد و نمی ماند...


/ 4 نظر / 38 بازدید

m عزیز جملاتت زیبا دلنشین قشنگ و کوتاه بود دستت درد نکنه اگه برات ممکنه جملاتتون را برام ایمیل یل به ای دیم بفرستین ای دیreza3532 وreza3532@yahoo.com