سفری طولانی

به نام خدا

کوله بارم بر دوش / سفری تا ته تنهایی محض / سازکم با من گفت: هر کجا لرزیدی، از سفر ترسیدی / تو بگو از ته دل ،من خدا را دارم... 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهسا

قشنگ بود..ازین شعرای کوتاه زیاد بذار اگه داشتی البته[گاوچران] خیلی دوس دارم[مغرور]