خدایا شکرت..

به نام خدا

نگران فردایت نباش..

خدای دیروز و امروز ،خدای فردا هم هست....

ما اولین بار است بندگی می کنیم، ولی او بی زمانی است که خدایی می کند...

اعتماد کن به خدایی اش....


/ 0 نظر / 25 بازدید