سخن حق

به نام خدا

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد .
حضرت محمد (ص)

 

بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نیکی به پدر و مادر ، آنگاه جنگ
در راه خدا . حضرت محمد (ص)

 

از دنیا بپرهیزید ، قسم به آن کس که جان من در کف اوست که دنیا ازهاروت و ماروت
ساحرتر است . حضرت محمد (ص)

 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود. حضرت محمد (ص)

 

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید.
حضرت محمد (ص)

منبع:باشگاه خبرنگاران

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهسا

قشنگ بودن و آموزنده..مرسی[قلب]