من و دل

به نام خدا

شب تاریک و سنگستان و من مست / قدح از دست ما افتاد و نشکست

نگه دارنده اش نیکو نگه داشت / و گرنه صد قدح نفتاده بشکست...

 

اگر دستم رسد بر چرخ گردون / از او پرسم که این چونست و ان چون

یکی را داده ای صد گونه نعمت / یکی را قرص جو آلوده در خون...

 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد / که هر چه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز پولاد / زنم بر دیده تا دل گردد آزاد 

/ 0 نظر / 19 بازدید