تقدیر

به نام خدا

زندگی زیباست، زشتی های آن تقصیر ماست...

در مسیرش هر چه نازیباست آن تدبیر ماست...

زندگی آب روان است،روان می گذرد...

انچه "تقدیر" ماست همان میگذرد.

 


/ 0 نظر / 32 بازدید