خدایا...

به نام خدا

خدایا، آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم...

الهی امین 

/ 0 نظر / 4 بازدید