....!!

به نام خدا

میان بازها یک باز تنهاست، در اوج قله بی اواز تنهاست، کبوتر با کبوتر هم غریبست، "کبوتر با کبوتر باز تنهاست..." 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید