حراج ثانیه ها

به نام خدا

چه اسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان می خندیم، چه اسان لحظه ها را به کام هم تلخ می کنیم، چه ارزان به اخمی می فروشیم لذت با هم بودن را و چه زود دیر می شود و نمی دانیم که فردا می اید و ما شاید نباشیم... 

/ 0 نظر / 4 بازدید