غروب هشتم

به نام خدا

هر چند حال و روز زمین و زمان بد است..

یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است..

حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای..

مشهد برای عشق شروعی دوباره است..

(شهادت شاه خراسان بر تمام مسلمانان به ویژه هموطنانم تسلیت باد)

/ 0 نظر / 17 بازدید