آرزو های فراموش شده..

به نام خدا

آدم ها معمولا پس از رسیدن به آرزوهایشان، آن را از یاد می برند...

پس آرزوهایت را یادداشت کن، خدا یادش هست، اما شاید تو فراموش کنی آنچه امروز داری آرزوی دیروزت بوده است...


/ 0 نظر / 5 بازدید