سکوت

به نام خدا

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست.

گاهی یعنی "خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند توضیح دهم."

 

/ 0 نظر / 3 بازدید