دنیای سبز

به نام خدا

دنیای سبز: دنیایی به دور از دروغ و تهمت و ریا. دنیایی بدون صدای گریه بچه ها ، بدون صدای تفنگ ،بدون جنگ و بدون دلتنگی و فریادهای بی صدا. دنیایی که اگر دوستمون ،همسایمون یا همشهری و هم وطنمون اشتباهی کرد بتونیم  به راحتی ببخشیمش .دنیایی مملو از صداقت ،ارامش ،بخشش ، دوستی ،دنیایی که در ان معنی کلماتی مثل تنهایی و دلتنگی فراموش بشه. نمی دونم شاید انتظارم از یه دنیا خیلی زیاد باشه ، شاید هم این طوری نشده تا من خیلی بهش عادت نکنم تا دل کندن از اون برام سخت نباشه .

/ 0 نظر / 2 بازدید