امید

به نام خدا

امید با مرگ هم به گور نمی رود.

(شیلر) 

امید همچون خون در روان ادمیست،اگر نباشد گامی به پیش نمی رود و اگر باشد جهانی را دگرگون می کند.

(ارد بزرگ)

/ 1 نظر / 3 بازدید

[قهقهه][قهقهه]باحال بود