ما کفش ها

به نام خدا

حکایت ما ادما....حکایت کفش هاییه که اگر جفت نباشند ، هر کدومشون ، هر قدر هم که شیک و نو باشند ، تا همیشه.... لنگه به لنگه اند. کاش خدا وقتی ادم ها را افرید ، جفت هر کس را با او می افرید، تا این همه ادمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها ، به اجبار خودشان را جفت نشان ندهند.......

/ 0 نظر / 3 بازدید