می خواهم برگردم..

به نام خدا

دوباره سیب بچین حوا... خسته ام...بگذار از این جهان بیرونمان کنند!

نه ،نه،صبر کن، برای ادم ماندن نباید میوه ی ممنوعه خورد.! خداوندا توبه ام را بپذیر و مرا به بهشت ،به آغوش مهربانت بازگردان... 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهسا

اینم خوشگله.. راستی خانومی لینکیدمت[چشمک][قلب]

مهسا

سلام عزیزم اینسری اگه اومدی واسم اسم کوچیکتم بنویس..بیشتر بشناسم دوستمو[مغرور]

آزاده

کاش میشد هر وقت اراده کنی بری آپم دوست داشتی سر بزن