؟؟؟

به نام خدا

انان که ازادی را فدای امنیت می کنند،نه شایستگی ازادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید