خوشبختی

به نام خدا

خوشبختی از ان کسی است که در فضای "شکرگزاری" زندگی کند.

چه دنیا به کامش باشد چه نباشد، چه آن زمان که میدود و نمیرسد و چه آن زمان که گامی برنداشته خود را در مقصد میبیند.

چرا که خوشبختی چیزی جز آرامش نیست.

روزهاتان خدایی و پر از معجزه و ارامش


/ 0 نظر / 33 بازدید