انتهای زندگی

به نام خدا

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست ، امتحان ریشه هاست ،

ریشه هم هرگز اسیر خاک نیست .

زندگی چون پیچکیست انتهایش می رسد پیش خدا....

/ 0 نظر / 5 بازدید