خندونک 1

احساس خفگی میکنم!!!

بغض گلویم را رها نمیکند!!!

.

.

.

عه..!!تیشرتمو برعکس پوشیدم ..فکر کردم عاشق شدم!!!

هیچی عاقا حله

*********

انقدر گوشی تو دستمه که

.

.

.وقتی میزارمش زمین گریه میکنه..بغلی شده بی تربیت

*********

آقایون اعتراض کردن چرا اسم همه خمیر دندونا دخترونس.

.

.

.

.خداوکیلی شما حاضری تا وقتی نسیم و پونه هست غلامعلی نعنایی بزنی به دندونت..

.نخند جواب منو بده!!

/ 0 نظر / 25 بازدید