پشیمانی

به نام خدا

گاهی در زندگی موقعیت هایی پیش می اید که باید تاوان دعاهای مستجاب شده ی خود را بپردازیم. 

(روزنامه همشهری)

/ 0 نظر / 2 بازدید