این نیز بگذرد..

به نام خدا

زندگی دفتری از خاطره هاست..

یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک، یک نفر همدم خوشبختیهاست، یک نفر همسفر سختی هاست...

چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد، ما همه همسفر و رهگذریم...

آنچه باقیست فقط خوبیهاست...


/ 0 نظر / 15 بازدید