مادر

به نام خدا

اگر چهار تکه نان خوشمزه باشد و شما پنج نفر باشید کسی که اصلاً از مزه ی نان خوشش نمی آید مادر است .

**مادر یعنی همه ی خوبی های عالم**

پی نوشت:در این روزها یاد مادرانی که بینمان نیستند ومادران شهدا را فراموش نکنیم.

/ 0 نظر / 16 بازدید