ادعایی ندارم

به نام خدا

ادعا نمی کنم، همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم ولی می توانم ادعا کنم که لحظاتی که به یادشان نیستم هم دوستشان دارم. 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
بماند

ادعا ندارم خودش یه جور ادعاست به نظرمن